20 nov 2020 16:19

COVID-19: federaal actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz een federaal actieplan goed ter bestrijding van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld naar aanleiding van de tweede coronagolf.

De federale regering beseft dat bepaalde maatregelen ter bestrijding van de pandemie, zoals de lockdown en avondklok, een risico van een toename van gendergerelateerd en intrafamiliaal geweld met zich mee brengen. Omdat er een aanzienlijke toename van dit soort geweld werd vastgesteld tijdens de eerste lockdown, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen en middelen ter beschikking te stellen om dit te bestrijden. 

Daarom werd een federaal actieplan opgesteld waarmee alle aspecten en vormen van huiselijk geweld worden aangepakt. Dit plan vloeit voort uit een samenwerking tussen de federale regering, de deelstaten en het middenveld en zal worden gecoördineerd door staatsecretaris Sarah Schlitz. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is belast met de operationalisering van de maatregelen voor het onderdeel gelijke kansen.

Het plan is gebaseerd op de volgende middelen voor 2020:

  • een studie over intrafamiliaal geweld in tijden van gezondheidscrisis
  • een versterking en verlenging van de chatlijn www.seksueelgeweld.be
  • de oprichting van een chatroom voor daders van seksueel geweld
  • een brede nationale publiekscommunicatie om bewustzijn te creëren  
  • richtsnoeren voor een proactieve houding van de politie en de rechterlijke macht, voor wie de bestrijding van dit probleem en de follow-up van de slachtoffers een prioriteit zal zijn