20 nov 2020 16:19

Programmawet - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing het voorontwerp van programmawet goed.

Hieronder de voornaamste beslissingen:
 

Op vlak van gezondheid:

De globale begrotingsdoelstellingen voor gezondheidszorg wordt vastgelegd op 30.073.560.000 euro voor 2021. Vanaf 2022 wordt een groeinorm van 2,5% toegepast. Voor het jaar 2022 wordt het bedrag van de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling bijkomend verhoogd met 250 miljoen euro in uitvoering van het sociaal akkoord. 


Op vlak van sociale zaken: 

De financiering van de sociale zekerheid wordt gegarandeerd door de verlenging van de evenwichtsdotatie.

Er wordt een voldoende en stabiele financiering voor de sociale zekerheid voorzien, onder meer door garanties met betrekking tot het bedrag van de alternatieve financiering die de kosten van bijdrageverminderingen dekt. 

Het geboorteverlof wordt opgetrokken van 10 naar 15 dagen vanaf 1 januari 2021 en naar 20 dagen vanaf 1 januari 2023, voor werknemers en zelfstandigen.


Op vlak van financiën:

Ook op fiscaal vlak worden enkele maatregelen genomen om de begroting in 2021 te financieren. Het gaat onder meer over de verhoging van de accijnzen op tabak, wat neerkomt op bijkomende inkomsten van 120 miljoen euro. Ook worden de fiscale uitgaven voor enkele jaren bevroren en worden er concrete maatregelen genomen in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude.

Naar aanleiding van het nieuw fiscaal beleid, komt er een btw verlaging (6%) voor de afbraak en wederopbouw van oude woningen. Deze maatregel wordt tijdelijk (2021 en 2022) uitgebreid naar het volledige grondgebied. Twee essentiële voorwaarden hierbij zijn, dat het over de enige en eigen woning moet gaan en dat de totale binnenoppervlakte niet meer dan 200 m² mag bedragen. Ook woningen waarvan het beheer wordt toevertrouwd aan sociale verhuurkantoren komen in aanmerking voor deze maatregel. 

Daarnaast wordt de investeringsaftrek van 25% voor kmo’s en eenmanszaken verlengd voor de inkomstenjaren 2021 en 2022. Tot slot werd de gezinsfiscaliteit nog versterkt, onder andere door het maximumbedrag voor de belastingvermindering van kinderopvang te verhogen.

Meer info op de website van FOD Financiën