30 jun 2017 16:25

Overheidsopdracht voor beveiligingsinstallaties voor de diensten van de federale politie en diverse federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor werken, leveringen, transport en plaatsingen van beveiligingsinstallaties voor de diensten van de federale politie en van diverse overheidsdiensten.

Gelet op het huidige dreigingsniveau is de beveiliging van de Federale overheidsgebouwen een zeer belangrijk thema. Niet alleen de Federale Politie vraagt de best mogelijke beveiliging, maar ook andere overheidsdiensten dringen er op aan dat er beveiligingsinstallaties zouden geplaatst worden om de toegang tot haar gebouwen te beveiligen en de veiligheid van het aanwezig personeel te waarborgen.

De overheidsopdracht bestaat uit een open aanbesteding voor een raamovereenkomst voor vier jaar. Het beveiligingsconcept zal van gebouw tot gebouw bekeken worden in onderlinge samenwerking tussen de experten van de Regie der gebouwen en deze van de federale politie.