07 jul 2017 14:29

Overheidsopdracht voor bijkomende ontwikkelingen van het Federaal Veiligheidsportaal voor noodplanning en crisisbeheer

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het Federaal Veiligheidsportaal voor noodplanning en crisisbeheer.

Om de informatiedeling en –doorstroming te verbeteren, heeft het Crisiscentrum een federaal veiligheidsportaal ontwikkeld, ICMS genaamd. Het Incident & Crisis Management System laat overheden en hulpdiensten toe om hun opdrachten rond noodplanning en crisisbeheer te vervullen. Het project is gegund voor de periode 2016-2020 via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking, en deels gefinancierd via de veiligheidsprovisie. Dit dossier behelst bijkomende ontwikkelingen, via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

ICMS is operationeel sinds 1 januari 2017. Op het terrein leven hoge verwachtingen die in het verleden niet ingevuld konden worden. Dit maakt dat nieuwe behoeften worden geformuleerd door de gebruikers, die meestal niet tot de oorspronkelijke scope van het project werden gerekend. Daarnaast blijven doorontwikkelingen noodzakelijk, om het gebruiksgemak verder te optimaliseren. Tegelijk zal bijkomende aandacht gegeven worden aan de vertrouwelijkheid van gegevens, middels hosting in een performante en beveiligde overheidsomgeving.