26 apr 2019 16:29

Overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen voor de politie.

Het gaat om een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van troepentransportvoertuigen in aankoopcentrale. Deze voertuigen zijn bestemd voor de Federale Politie, de Directie openbare veiligheid van de Federale Politie en de politiezones. De overheidsopdracht verloopt via een mededingingsprocedure met onderhandeling.