24 apr 2015 15:53

Overheidsopdracht voor de aankoop van haakarmvoertuigen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon akkoord met de gunning van een overheidsopdracht voor de aankoop van haakarmvoertuigen met of zonder kraan voor diverse overheidsdiensten.

De opdracht heeft betrekking op een enig perceel verdeeld in twee posten en wordt toegekend aan de firma Scania Belgium NV.