24 apr 2015 15:58

Ministerraad van 24 april 2015

De ministerraad vergaderde op vrijdag 24 april 2015 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie kondigde de eerste minister aan dat de regering vanmorgen het nationaal hervormingsplan 2015 en het stabiliteitsprogramma 2015-2018 heeft goedgekeurd.

Vervolgens besprak minister van Volksgezondheid Maggie De Block kort de hervorming in de ziekenhuissector, die vanmorgen door het kernkabinet werd goedgekeurd. Die hervorming maakt deel uit van het regeerakkoord en bevat duidelijke beleidslijnen die werden genomen in overleg met alle sectoren en met de deelgebieden. 

Minister van Zelfstandigen en KMO's Willy Borsus en staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein gingen daarna dieper in op een aantal maatregelen van de programmawet die vanmorgen in eerste lezing werd goedgekeurd en die de beslissingen uitvoert die tijdens de begrotingscontrole werden genomen, met name in de horecasector. Die maatregelen willen de sector in het bijzonder aansporen om een beroep te doen op voltijds werk. Minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo besprak tot slot het start-up plan dat moet aanzetten tot jobcreatie in startende ondernemingen en microbedrijven.

De ministerraad nam de volgende beslissingen: