23 apr 2015 15:32

Wijziging van de statuten van de NMBS

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Jacqueline Galant akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten en van de gecoördineerde statuten van de NMBS.

Het ontwerp moet de wijziging van de statuten en de gecoördineerde statuten van de NMBS bekrachtigen. Op 30 mei 2014 heeft de buitengewone algemene vergadering van de NMBS de statuten gewijzigd en de gecoördineerde statuten goedgekeurd. De wijziging van de statuten is onder meer het gevolg van de hervorming van de structuren op 1 januari 2014, en de wijziging van het maatschappelijk kapitaal van de NMBS die hiermee gepaard gaat. 

Daarnaast werden in de statuten ook nog een aantal wijzigingen doorgevoerd op het vlak van de samenstelling van de raad van bestuur en het directiecomité. Er worden twee nieuwe comités opgericht, het oriënteringscomité en het GEN oriëntatiecomité, waarvan de samenstelling en
bevoegdheden gedefinieerd worden in de statuten. Er worden ook twee comités opgedoekt. Het strategisch comité en het sturingscomité worden niet langer weerhouden in de statuten.