23 apr 2015 15:28

Regie der Gebouwen: strategisch comité en meerjarenplannen

Op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon keurt de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het strategisch comité van de Regie der Gebouwen en de opmaak van meerjarenplannen voor de vastgoedbehoeften.

Het eerste ontwerp organiseert het permanent en gestructureerd overleg van de Regie der Gebouwen met de federale overheidsdiensten in de schoot van het strategisch comité. De installatie, de werking en de samenstelling van het comité worden vastgelegd. Het comité bestaat uit tien leden. Het geeft gemotiveerd advies aan de voogdijminister over de ontwikkeling van de beheersovereenkomst, de vastgoedstrategie, de voorstellen van masterplannen, de coherentie van de operationele plannen met de vastgoedstrategie, de masterplannen en de doelstellingen van de regering en de voogdijminister. Op vraag van de voogdijminister of op eigen initiatief geeft het advies over alles wat betrekking heeft op de huisvesting van de federale overheidsdiensten en het beheer van het patrimonium.

Het tweede ontwerp bepaalt de opmaak van de meerjarenplannen voor de behoefte aan vastgoed. De plannen bestaan uit drie niveaus:

  • een strategisch niveau met de langetermijndoelstellingen van de verschillende klanten en de Regie der Gebouwen, samengevat in een gecoördineerde vastgoedstrategie
  • een tactisch niveau: het masterplan
  • een operationeel niveau: het operationeel plan

De plannen functioneren op basis van een doelstellingencascade, waarbij elk ondergelegen niveau de uitvoering van het onmiddellijk hogere niveau moet verzekeren.