23 apr 2015 15:27

Toekenning van een toelage aan de vzw Auschwitz in Gedachtenis

Op voorstel van eerste minister Charles Michel gaat de ministerraad akkoord met de toekenning van een toelage aan de vzw "Auschwitz in Gedachtenis" voor de organisatie van de herdenkingsactiviteit "Trein der duizend". 

Van 5 tot 10 mei 2015 organiseert de vzw Auschwitz in Gedachtenis een treinreis voor 1000 jongeren vanuit Brussel naar Auschwitz, Trein der duizend genaamd. Die studie- en herdenkingsreis brengt 720 jonge Belgen en 280 jonge Europeanen uit 15 landen samen. De reis biedt tal van activiteiten, waaronder uitwisselingen, pedagogische voorbereidingen, bewustmakingsacties, seminaries, debatten en bezoeken.
Een toelage van 25 000 euro wordt toegekend om deze herdenkingsactiviteit te steunen. In 2015 ligt de activiteit bovendien in de lijn van de herdenkingsactiviteiten van de 70e verjaardag van de bevrijding van de concentratie- en uitroeiingskampen.