24 apr 2015 15:53

Wijziging van de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de territoriale afbakening van sommige hulpverleningszones wijzigt. 

In de provincie Antwerpen wil de gemeente Wijnegem van hulpverleningszone veranderen en om operationele redenen van zone Rand naar zone Antwerpen 1 overgaan. 

In de provincie Henegouwen willen de vier gemeenten Anderlues, Erquelinnes, Merbes-le-Château en Lobbes van hulpverleningszone veranderen en van zone Henegouwen-Centrum overgaan naar zone Henegouwen-Oost. Die gemeenten zijn immers aangehecht bij de stad Thuin, die deel uitmaakt van de hulpverleningszone Henegouwen-Oost. 

De raadgevende comités van de provincies Antwerpen en Henegouwen hebben zich unaniem positief uitgesproken over deze vragen. Ook het nationaal raadgevend comité heeft een gunstig advies gegeven. Het ontwerp van koninklijk besluit bekrachtigt de wijzigingen, die op 1 januari 2015 retroactief in werking treden om een operationeel en administratief vacuüm te vermijden.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones