24 apr 2015 11:14

Bevlagging van openbare gebouwen: een datum wordt geschrapt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 5 juli 1974 betreffende de bevlagging van de openbare gebouwen wijzigt. 

Als gevolg van het overlijden van H.M. Koningin Fabiola schrapt het ontwerp de datum van de verjaardag van de geboorte van de overleden koningin, met name 11 juni, van de lijst van de data waarop de openbare gebouwen met de nationale en de Europese vlag bevlagd moeten worden. Traditioneel worden alle overleden leden van het koningshuis herdacht op 17 februari. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.