24 apr 2015 15:53

Wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap Belgacom in Proximus

Op voorstel van minister van Telecommunicatie Alexander De Croo keurt de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit en een voorontwerp van wet goed die de maatschappelijke benaming van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom vervangt door Proximus.

Sinds eind september 2014 werd het handelsmerk Belgacom op de Belgische markt geschrapt en  vervangen door het modernere merk Proximus. De benaming Proximus wordt voortaan gebruikt in het merendeel van de externe communicaties over de activiteiten van de onderneming. Belgacom stelt voor om ook de maatschappelijke benaming naar Proximus te veranderen, wat alles niet alleen eenvoudiger maakt maar ook een meer consistente externe communicatie van de onderneming verzekert. Het eerste ontwerp van koninklijk besluit bekrachtigt deze wijziging van de statuten, die op 15 april 2015 door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd goedgekeurd.

Met het oog op rechtszekerheid legt een tweede ontwerp van koninklijk besluit de datum van inwerkingtreding van de wijziging van de statuten vast op 22 juni 2015. Zo kunnen de externe documenten van de onderneming (website, bevestigingsbrieven, algemene voorwaarden...) zo goed mogelijk worden aangepast en kunnen de klanten en leveranciers op die naamsverandering worden voorbereid. 

Een voorontwerp van wet werd eveneens goedgekeurd om deze maatschappelijke benaming in de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven te wijzigen.