23 apr 2015 12:42

Overheidsopdrachten voor de FOD Financiën

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt gaat de ministerraad akkoord met het opstarten van twee overheidsopdrachtsprocedures voor de FOD Financiën. 

Het gaat om de volgende dossiers: 

  • een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de firma CSC voor de toewijzing van een overheidsopdracht door de FOD Financiën voor een onderhoudscontract ter ondersteuning van STIPAD 1 van 1 april 2015 tot 31 maart 2016, voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
  • een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de toewijzing van een overheidsopdracht aan de firma Smiths Detection voor de hernieuwing van de onderhoudscontracten met betrekking tot de vaste scaninstallaties in Antwerpen en Zeebrugge, voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen