23 jul 2021 19:50

Overheidsopdracht voor de aankoop van sportkledij voor de geïntegreerde politie en Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende een raamovereenkomst van leveringen voor een periode van zes jaar voor de aankoop van sportkledij voor de geïntegreerde politie en Defensie.

De opdracht bestaat uit tien posten en zal worden gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling. De federale politie treedt in het kader van dit dossier op als aankoopcentrale.