17 jun 2022 16:15

Overheidsopdracht voor de beveiliging van Belnet

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid Thomas Dermine akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht voor de levering van een Operations Desk, een Operations Center en een Security Operations Center voor Belnet.

Belnet is een geavanceerd nationaal telecommunicatienetwerk dat ongeveer 200 instellingen (overheidsdiensten en instellingen voor onderwijs en onderzoek) aansluit op het internet. Het levert ook essentiële diensten op het gebied van gegevensoverdracht, -beveiliging en -opslag.

Bovendien verzekert Belnet het netwerk dat alle centrale federale besturen in Brussel met elkaar verbindt. Dat is een essentiële pijler voor alle e-overheidstoepassingen die ter beschikking worden gesteld aan de burgers en ondernemingen in België.

In de nabije toekomst zullen veel hogere eisen gesteld worden op het gebied van cyberveiligheid en continuïteit van de dienstverlening, zeker gezien de recente cyberaanvallen waarvan Belnet het slachtoffer is geweest.

Sinds het begin van de jaren 2000 heeft Belnet de functies van de Service Desk en het Network Operations Center gedelegeerd aan externe partners om een actieve 24/7 dienstverlening te verzekeren. De huidige overheidsopdracht voor deze dienst loopt later dit jaar af.

Deze nieuwe overheidsopdracht waarborgt de continuïteit van de dienstverlening en breidt het toepassingsgebied ervan uit. Gezien de strengere veiligheidseisen zal Belnet extra maatregelen moeten treffen, waarvan de belangrijkste de mogelijkheid is om het netwerk 24/7 te bewaken (inclusief cyberbeveiliging).

Deze nieuwe overheidsopdracht zal uit twee percelen bestaan:

  • de terbeschikkingstelling van een Operations Desk (voorheen Service Desk) en een Operations Center (voorheen Network Operations Center) om incidenten bij Belnet-klanten te categoriseren, op te volgen en op te lossen
  • de oprichting van het Security Operations Center voor een permanent toezicht op de cyberbeveiliging van de Belnet-infrastructuur en -diensten