13 mei 2022 17:22

Overheidsopdracht voor de DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht betreffende API Management en Data Management Expertise voor rekening van het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Het directoraat-generaal Digitale Transformatie baseert zich grotendeels op de API-technologie in de creatie en het beheer van zijn technische bouwstenen en integratieplatformen. Voor de verdere uitbouw en het beheer van deze bouwstenen en platformen is er een toenemende nood aan expertise in deze technologie.

Deze overheidsopdracht voor diensten zal door middel van een openbare procedure worden gesloten via een raamovereenkomst met drie deelnemers. De overheidsopdracht duurt vier jaar. Het voorwerp van de opdracht betreft het inschakelen van diverse profielen voor de ondersteuning bij de ontwikkeling en de configuratie van projecten voor de API Management-platformen van de FOD BOSA.