02 sep 2022 15:12

Overheidsopdracht voor de DG Digitale Transformatie van de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel akkoord met de plaatsing van een overheidsopdracht betreffende de ondersteuning van de verschillende overheidsdiensten, partners en klanten op vlak van ICT voor rekening van het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

Het betreft een overheidsopdracht via de techniek van de raamovereenkomst en aankoopcentrale, te sluiten via de mededingingsprocedure met onderhandeling. De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van een jaar met een mogelijkheid tot drie verlengingen van een jaar.

De nieuwe raamovereenkomst vervangt de huidige raamovereenkomst  ‘Ecosystem – correctief en evolutief onderhoud van iwf, eloket en andere toepassingen’ en gaat over het ontwerp, de ontwikkeling, de in-productiestelling en de exploitatie en ondersteuning van toekomstbestendige elektronische toepassingen, diensten, herbruikbare componenten en platformen.