31 mei 2013 18:54

Overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel om een overheidsopdracht voor de Dienst Administratieve Vereenvoudiging uit te schrijven. Het gaat om een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking voor het realiseren van vereenvoudigingsprojecten.

De overheidsopdracht zet de meetacties verder om de doelstellingen van het regeerakkoord te behalen: namelijk 30% van de administratieve lasten verminderen. De opdracht bestaat uit vier loten:

  • informatieverzameling via marktonderzoek en enquêtes
  • het meten van administratieve lasten en andere kosten van de regelgeving
  • het initiëren van duurzame vereenvoudigingsprojecten en het faciliteren van overleg en samenwerking
  • het uitvoeren van vereenvoudigingsprojecten door analyse van de wetgeving en het formuleren van voorstellen voor de aanpassing