25 sep 2013 13:16

Overheidsopdracht voor de federale politie

De ministerraad stemt in met een overheidsopdracht van de geïntegreerde politie voor het versturen van correspondentie van de geïntegreerde politie.

Het gaat om een meerjarige overeenkomst voor de verzending van post van de federale politie die onder de universele dienstverlening valt.