14 jul 2017 15:58

Overheidsopdracht voor de financiële diensten aan de federale staat (cash pooling)

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met de voorbereiding van een overheidsopdracht voor de financiële diensten aan de federale staat.

De FOD Financiën heeft de opportuniteit onderzocht van een verdere cash pooling, en de modaliteiten om een overheidsopdracht te lanceren in deze materie op basis van een diepgaande analyse van het huidige systeem.

De ministerraad mandateert nu de minister van Financiën om de overheidsopdracht verder voor te bereiden. 

De ministerraad legt alle betrokken administraties die gebruik maken van de diensten van bpost op om de nodige ondersteuning te verlenen bij het uitschrijven van de aanbesteding.