07 sep 2012 18:05

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet om via een overheidsopdracht een overeenkomst met de firma BULL voor de levering van randapparatuur voor gegevensopslag met drie jaar te verlengen.

De overheidsopdracht die de FOD Binnenlandse Zaken via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gunt aan de firma BULL heeft als doel de opslaginfrastructuur voor het rijksregister uit te breiden en te updaten.  BULL levert sinds 30 juni 2005 randapparatuur voor de opslag van gegevens.