31 jan 2014 18:39

Overheidsopdracht voor de FOD Binnenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de exploitatie en het onderhoud van het informaticaprogramma voor het beheer van de personeelsgegevens "Ulis", voor de FOD Binnenlandse Zaken. 

Het Ulis-programma beheert alle personeelsgegevens van de FOD Binnenlandse Zaken, van het secretariaat van de beleidscel van de minister van Binnenlandse Zaken en van de magistraten van de Raad van State. Ulis beheert het verloop van de loopbanen, de wedden, de anciënniteit, verloven en ziekten, verplaatsingskosten, gecertificeerde opleidingen, cumuls en disciplinaire procedures. Het Ulis-programma werd ontwikkeld door de Service général d’informatique de l’Université de Liège (SeGI), die uniek is op de markt en de enige dienst is die kan instaan voor het onderhoud.