12 mei 2023 15:57

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD BOSA.

De opdracht heeft betrekking op de aankoop van een technische omgeving voor Talent & Learning Management SaaS, met functionaliteiten voor het beheer en de monitoring van de opleidingscatalogus (T&LMS) en voor competentiebeheer en -monitoring (LXP/Talent), alsook voor de optionele terbeschikkingstelling van standaard opleidingsinhoud. De opdracht dekt de behoeften voor de BOSA-opleidingscatalogus, maar ook voor de catalogi van de 'as-a-service'-klanten van de FOD BOSA.

De opdracht wordt geplaatst via een mededingingsprocedure met onderhandeling.