21 apr 2023 18:05

Overheidsopdracht voor de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib akkoord met het lanceren van een overheidsopdracht voor de organisatie van taalopleidingen en -certificaten voor het personeel van het hoofdbestuur van de FOD Buitenlandse Zaken en de diplomatieke en consulaire posten.

Concreet gaat het om een opdracht met de volgende drie percelen:

  1. de taalopleidingen voor het personeel van het hoofdbestuur voor de volgende talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees en Arabisch
  2. de online opleiding in het Frans en het Nederlands voor het lokaal aangeworven personeel van de diplomatieke en consulaire posten buiten het Belgische grondgebied
  3. de certificatie voor niveau B1 voor diplomaten en consuls voor de volgende talen: Duits, Spaans, Portugees, Russisch, Chinees, Arabisch

De opdracht wordt geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.