14 okt 2022 19:13

Overheidsopdracht voor de FOD Economie, de FOD Financiën en het Nationaal Grafisch Instituut

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht omtrent ArcGIS-softwarelicenties voor de FOD Economie, de FOD Financiën, het Nationaal Grafisch Instituut en een reeks andere betrokken overheidsinstellingen.

In 2018 sloot de FOD Economie samen met de FOD Financiën een Enterprise Level Agreement (EA) af met ESRI Belux voor het gebruik van ArcGIS-licenties en dit voor 3 jaar. De licenties worden onder andere gebruikt om kaarten te maken en om geografische analyses op te stellen. 

De EA werd met één jaar verlengd tot 31 december 2022 en zal nu vervallen. Daarom is het de bedoeling een nieuwe overeenkomst af te sluiten vanaf 1 januari 2023 met een looptijd van 4 jaar.

De opdracht wordt geplaatst via een mededingingsprocedure met onderhandeling waarbij de FOD Economie optreedt als aanbestedende overheid.