12 mei 2023 15:57

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de FOD Financiën.

De opdracht betreft de aanstelling van een juridisch adviseur die de Belgische staat zal bijstaan in het kader van alle financiële steun die de staat aan Dexia heeft verleend tijdens de financiële crisis.

De opdracht wordt geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en loopt voor een periode van vier jaar.