10 mrt 2017 17:48

Overheidsopdracht voor de FOD Financiën: Bewakingsopdracht voor het gebouw "North Galaxy"

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt akkoord met het opstarten van een procedure voor een overheidsopdracht voor bewakingsdiensten van de FOD Financiën in "North Galaxy" in Brussel.

De opdracht heeft als doel om de visuele aanwezigheid van bewakingsagenten aan de twee toegangen van het gebouw te verhogen. Er werd gekozen voor een open offerteaanvraag met Europese bekendmaking.