28 apr 2023 16:42

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor het onderhoud van software om de continuïteit van de diensten van de FOD justitie te garanderen.

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie gebruikt voor zijn personeelsbeheer een gepersonaliseerde toepassing gebaseerd op de software ‘SP-Expert’. Deze toepassing biedt de nodige flexibiliteit en kan worden aangepast aan de specifieke noden van de verschillende penitentiaire instellingen. Het betreft een onderhoudsovereenkomst van deze software over een periode van drie jaar.