14 jul 2023 17:39

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akkoord met een overheidsopdracht voor de verhuis van de administratieve diensten van de FOD Justitie.

De FOD Justitie wenst de administratieve diensten te centraliseren die momenteel verspreid zijn over verschillende locaties in Brussel: het complex Bordet (Waterloolaan 115), het complex Jan Jacobs (Waterloolaan 80), het complex Gulden Vlies (Guldenvlieslaan 87) en het complex WTC III (Simon Bolivarlaan 30).

Na analyse van de vastgoedportefeuille stelt de Regie der Gebouwen voor deze te groeperen in het gebouw Instruction in het complex Eurostation (Victor Hortaplein), dat over ongeveer 20.000 m² primaire oppervlakte beschikt.

De huidige eerste fase beperkt zicht tot de verhuis van alle diensten van FOD Justitie uit het complex Bordet en de vertaaldienst van FOD Justitie uit het complex Jan Jacobs naar het complex Eurostation in het gebouw Instruction.