14 jul 2023 17:39

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de FOD Justitie.

De FOD Justitie, en bij uitbreiding de federale overheid, beschikt over een computernetwerk dat voortdurend moet kunnen worden uitgebreid en gemoderniseerd om aan de vereisten van continue beschikbaarheid en performantie te beantwoorden. In dit kader betreft de opdracht een open, meerjarige overeenkomst voor de levering van materiaal voor de uitbouw van de LAN-netwerken en WLAN-omgevingen. De opdracht omvat eveneens het onderhoud van de geleverde apparatuur en bijstand bij de configuratie.

De opdracht zal geplaatst worden via een openbare procedure met Europese bekendmaking. De FOD Justitie treedt in dit kader op als aankoopcentrale voor alle deelnemende federale overheidsdiensten.