07 okt 2016 16:19

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie: uitvoering van veiligheidsstudie in de gerechtsgebouwen en penitentiaire inrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens de opstart van een overheidsopdrachtenprocedure goed over het afsluiten van een dienstenovereenkomst met een studiebureau over de beveiliging en de beveiligingsconcepten voor het directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie en het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie.

Het gaat om een open offerteaanvraag voor de uitvoering van een veiligheidsstudie in de gerechtsgebouwen en de penitentiaire inrichtingen. Dit voert de punten uit over de toepassing van de bijakte bij het Administratief Reglement dat de voorwaarden bepaalt waaronder de Regie der Gebouwen terreinen, gebouwen en aanhorigheden ter beschikking stelt van de bezettende diensten.

De opdracht zal worden afgesloten voor een jaar en kan, maximaal drie keer, op uitdrukkelijke wijze voor eenzelfde periode worden verlengd.