10 nov 2023 21:01

Overheidsopdracht voor de FOD Mobiliteit en Vervoer

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet akkoord met de opstart van een overheidsopdracht voor de productie van rijbewijzen voor de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De overheidsopdracht betreft de productie van rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen en internationale rijbewijzen, alsook de verdeling ervan in de Belgische gemeenten.

De huidige opdracht is verlopen op 30 september 2023, maar werd met een jaar verlengd om de continuïteit van de productie en distributie van rijbewijzen mogelijk te maken in afwachting van de gunning van de nieuwe overheidsopdracht. Die zal worden gegund via een openbare procedure voor 6,5 jaar.