27 aug 2015 17:30

Overheidsopdracht voor de huishoudelijke schoonmaak van verschillende kwartieren van Defensie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met het opstarten van overheidsopdrachtsprocedures voor het afsluiten van tien contracten betreffende de huishoudelijke schoonmaak van militaire gebouwen en infrastructuren in de verschillende kwartieren van Defensie.

De vorige contracten lopen af op 31 december 2015. De nieuwe contracten worden gegund voor een periode van vier jaar vanaf 1 januari 2016. Ze hebben betrekking op de huishoudelijke schoonmaak van alle kwartieren van Defensie op het Belgische grondgebied, met uizondering van de Club Prins Albert en het Koninklijk Museum van het Leger.