17 feb 2017 15:53

Overheidsopdracht voor de implementatie van een geïntegreerde ICT-oplossing in het kader van het project "i-Police"

De ministerraad gaat akkoord met de lancering van een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de verwerving en implementatie van een geïntegreerde ICT-oplossing in het kader van het project "i-Police*" van de geïntegreerde politie. 

Deze overheidsopdracht zal gegund worden via de procedure van concurrentiedialoog.

De politie wenst een geïntegreerde ICT-oplossing te kopen, gebaseerd op commercial off-the-shelf (COTS) producten die de operationele processen van de geïntegreerde politie (GPI) ondersteunen. De beoogde oplossing dient minstens de volgende elementen aan te reiken:

  • Deze oplossing dient te kunnen instaan voor het databeheer en het beheer van criminele feiten of evenementen die de politie interesseren omwille van hun mogelijk risico voor de openbare gezondheid, rust en openbare orde.
  • De bedoeling is om zoveel mogelijk operationele politieprocessen te automatiseren opdat de efficiëntie zou verhogen.
  • De oplossing mag zich niet enkel beperken tot de politiedata maar dient ook mogelijkheden te bieden om intelligence aan te leveren op basis van de kruising tussen politiedata onderling en andere bronnen.
  • Hierbij is het tevens belangrijk dat de oplossing werkelijke en geavanceerde manieren aanreikt voor een doorgedreven toegangsmanagement en bescherming van de privacy, aangepast aan de nieuwe mogelijkheden die big data met zich mee brengen.
  • Door het centraliseren van de informatie in één nationale oplossing voor de geïntegreerde politie, komt alle politiedata ook in ‘real-time’ ter beschikking van alle politieambtenaren die deze nodig hebben. Dit zou een sterke verhoging met zich meebrengen van de nationale veiligheid omdat informatie onmiddellijk zal gedeeld worden.
  • De oplossing dient klaar te zijn voor synergieën met de belangrijkste partners van de politie, zoals bijvoorbeeld justitie en de gemeenten, zodat men een ketenwerking kan stimuleren.
  • Het wordt verwacht van de leveranciers dat zij maximaal gebruik maken van de federale samenwerkingen inzake digitalisering, zoals het gebruik van de elektronische identiteitskaart en andere projecten die in uitvoering zijn van de digitale agenda van de federale regering.

* i-Police = intelligent-policing