17 feb 2017 15:53

Ministerraad van 17 februari 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 17 februari 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens een persconferentie verklaarde eerste minister Charles Michel dat de ministerraad een uitvoeringsbesluit van de nieuwe wet betreffende overheidsopdrachten heeft goedgekeurd in het kader van de strijd tegen sociale dumping. 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon kondigde vervolgens de gunning van een overheidsopdracht aan voor het project "i-Police" om het databeheer te moderniseren. Het interdepartementale project wil onder meer de uitwisseling van informatie tussen diensten bevorderen (zie bijlage). 

Minister van Defensie Steven Vandeput kondigde de deelname aan van ongeveer veertig Belgische militairen aan de multinationale Operatie Flintlock in de Sahel om de Nigerese autoriteiten te coachen in de strijd tegen het terrorisme.

Daarnaast verklaarde eerste minister Charles Michel dat minister van Mobiliteit François Bellot tijdens het weekend met zijn regionale ambtgenoten het dossier van de geluidsoverlast bij Brussels Airport zal bespreken. Het punt wordt eveneens besproken op het Overlegcomité maandag.