17 feb 2017 15:53

Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Vlaams Gewest over brandingsporten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van samenwerkingsakkoord goed tussen de federale staat en het Vlaams Gewest in uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 2016 betreffende brandingsporten.

Het koninklijk besluit van 22 juni 2016 betreffende de brandingsporten creëert een nieuw kader voor sporten zoals surfen, kiten en jetskiën. De federale staat is bevoegd vanaf de laagwaterlijn en het Vlaams Gewest voor de zones tussen het strand en de laagwaterlijn, alsook voor de reddingsdiensten en de bebakening op zee. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord legt de samenwerking vast tussen beide overheden voor de volgende punten: 

  • het aanduiden van de verschillende zones waarin brandingsporten toegelaten of verboden zijn 
  • het toestaan van een afwijking op het verbod om brandingsporten te beoefenen tussen zonsondergang en zonsopgang
  • het vergunnen van wedstijden of sport- en ontspanningsactiviteiten in groepsverband, en het eventueel opleggen van voorwaarden aan deze activiteiten
  • het aanduiden van zones waar jetski’s en jetscooters vanaf het strand zee kunnen kiezen