17 feb 2017 15:53

Voortzetting van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2017

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de voortzetting van de activiteiten van militaire bijstand in Niger in 2017 via deelname aan de activiteit Flintlock.

Deze militaire bijstandsopdracht kadert in de verdere ontwikkeling van de capaciteiten van de Nigerese strijdkrachten in de strijd tegen terrorisme. Een 40-tal militairen zullen aan de activiteit deelnemen gedurende vijf weken vanaf 20 februari 2017. Flintlock wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende Westerse en Afrikaanse naties en de objectieven bestaan voornamelijk uit:

  • het coachen en bijstaan van de Nigerese autoriteiten in het kader van de versterking van antiterroristische capaciteiten
  • het uitwisselen van kennis en expertise in verschillende domeinen om de procedures, eigen aan elke strijdkracht, te verbeteren
  • de kans geven aan Belgische militairen om in een woestijnachtige omgeving te trainen en competenties te verwerven of te versterken