17 feb 2017 15:53

Wijzigingen betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit, belast met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming, wijzigt.

Het ontwerp brengt een aantal wijzigingen aan in het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming om volgende drie doelstellingen te realiseren:

  • de omzetting van de richtlijn 2012/34/EU tot instelling van één Europese spoorwegruimte te perfectioneren
  • zich te conformeren aan de vereisten van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren
  • formele verbeteringen aan te brengen

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.