17 feb 2017 15:53

Het uitbaten van diensten waar een magnetische resonantie tomograaf is opgesteld

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 wijzigt, houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden.

De Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest ondertekenden op 13 juli 2016 een protocolakkoord in verband met de gezamenlijke invulling van de programmatie van kernspinresonantie (nuclear magnetic resonance of NMR). Het protocolakkoord bepaalt dat het Waals Gewest in het kader van de invulling van de actuele federale programmatie een dienst waar een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, ter beschikking stelt van de Duitstalige Gemeenschap.

Het ontwerp van koninklijk besluit wil het protocolakkoord juridisch verankeren door het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, te wijzigen.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.