15 jul 2016 16:09

Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit en aardgas ten voordele van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput de opstart van een overheidsopdrachtenprocedure goed over een meerjarige overeenkomst (2017-2020) voor de levering van elektriciteit en aardgas ten voordele van Defensie.

Op 31 december 2016 eindigen de contracten voor de levering van aardgas voor verschillende kwartieren van Defensie. De nieuwe contracten zijn nodig om de continuïteit van de levering van elektriciteit en aardgas ten voordele van Defensie te waarborgen voor de volgende vier jaar (2017-2020). Met betrekking tot de oorsprong van energie wordt aan de energieleverancier voor elektriciteit gevraagd om 100% groene stroom te leveren.