20 okt 2016 13:37

Overheidsopdracht voor de levering van energie in de kwartieren van Defensie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput om een overheidsopdracht te gunnen betreffende een meerjarige, jaarlijks opzegbare overeenkomst (2017-2020) voor de levering van elektriciteit en aardgas ten voordele van Defensie. 

Het dossier heeft betrekking op de vernieuwing van de energieleveringscontracten ten voordele van Defensie die aflopen op 31 december 2016. De opdracht is noodzakelijk om de continuïteit van de levering van elektriciteit en aardgas aan de verschillende kwartieren van Defensie in heel het land  te verzekeren voor de komende 4 jaar (2017 – 2020).