08 jan 2021 15:59

Overheidsopdracht voor de levering van voeding aan de penitentiaire inrichtingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van droge voeding aan de penitentiaire inrichtingen.

De opdracht, die is onderverdeeld in vijf geografische percelen, betreft de levering van verschillende soorten droge voeding aan de penitentiaire inrichtingen van het land waar de keukens intern worden uitgebaat. Het betreft een meerjarig contract van vier jaar dat jaarlijks kan worden opgezegd.