20 jun 2020 10:31

Overheidsopdracht voor de milieubeoordelingen van Doel I & 2

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem om een overheidsopdracht op te starten voor de uitvoering van de milieubeoordelingen in het kader van het uitstel van de sluiting van de kernreactoren Doel 1 & 2.

De opdracht heeft betrekking op de milieubeoordelingen van het uitstel van de buitenbedrijfstelling van de kernreactoren Doel 1 & 2 zoals voorzien in:

  • richtlijn 2011/92/EU van 13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

  • richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

  • richtlijn 2009/147/EG van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand

De opdracht zal gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met raadpleging van een specifieke ondernemer, aangezien de dienstverlener met name over een erkenning moet beschikken.

De uitgave wordt aangerekend op de werkingskosten van de AD Energie, te verrekenen via het trekkingsrecht op de provisie hetzelfde bedrag te blokkeren op de subsidie aan het Sociaal Stookoliefonds.