27 jan 2017 13:30

Overheidsopdracht voor de opname, verwerking en verspreiding van verkiezingsgegevens en -resultaten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord om een overheidsopdracht te gunnen voor de opname, verwerking en verspreiding van verkiezingsgegevens en verkiezingsresultaten.

De nieuwe toepassing om verkiezingsresultaten door te sturen, zal gefinancierd worden door de federale overheid (FOD Binnenlandse Zaken en FOD Buitenlandse Zaken) en de deelstaten. De overheidsopdracht, aangekondigd met een Europees aanbestedingsbericht, omvat de ontwikkeling van de nieuwe toepassing voor het doorsturen en het verwerken van de verkiezingsgegevens, alsook de ontwikkeling van een nieuwe website om de verkiezingsresultaten te publiceren.