17 sep 2021 18:46

Overheidsopdracht voor de schoonmaak van de gebouwen van het FAGG, RIZIV en de FOD Volksgezondheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor de milieuvriendelijke schoonmaak van de gebouwen van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  (FOD VVVL).

De opdracht zal verlopen via een openbare procedure, verdeeld in twee percelen op territoriale basis voor een duur van vier jaar.