27 nov 2020 16:33

Overheidsopdracht voor de schoonmaak van het gebouw van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de gunning van een overheidsopdracht voor de schoonmaak van het gebouw van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen goed.

De overheidsopdracht betreft de schoonmaak van het gebouw van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, gelegen in de Gaucheretstraat 92-94 in Brussel, door 3,5 voltijdsequivalenten onderhoudsmedewerkers van een extern schoonmaakbedrijf. De opdracht werd gelanceerd via een openbare procedure met Europese bekendmaking. Hij wordt gegund aan de inschrijver die als enige een regelmatige offerte heeft ingediend.