17 jul 2015 19:01

Overheidsopdracht voor de uitbating van het Forensisch psychiatrisch centrum van Antwerpen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de lancering goed van een overheidsopdracht voor de uitbating van het Forensisch psychiatrisch centrum van Antwerpen.

De bouw van het Forensisch psychiatrisch centrum van Antwerpen is momenteel aan de gang in opdracht van de Regie der Gebouwen. Het gebouw zal in het voorjaar van 2016 voorlopig opgeleverd worden en ter beschikking kunnen gesteld worden van een exploitant. Dit centrum zal aan 182 bijkomende geïnterneerden plaats bieden en er zullen tevens vrouwelijke geïnterneerden kunnen opgenomen worden, daar waar dit in het Forensisch psychiatrisch centrum van Gent niet voorzien is.
Voor de uitbating zal dus, net als voor wat het FPC van Gent het geval was, beroep gedaan worden op een externe uitbater. Volksgezondheid, het RIZIV en Justitie hebben in overleg met een externe consultant een lastenboek uitgewerkt.

De ministerraad heeft de aankondigingsopdracht goedgekeurd, die onder meer de formaliteiten beschrijft waaraan de inschrijver moet voldoen. De overheidsopdracht zal worden afgesloten volgens een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees niveau.