10 feb 2017 13:50

Overheidsopdracht voor de uitbesteding van de wacht voor een Kwartier van Defensie

De ministerraad verleent op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput toestemming om een overheidsopdracht betreffende een meerjarige raamovereenkomst op te starten voor de uitbesteding van de wacht voor het Kwartier "Cdt De Hemptinne" in Heverlee.

Defensie wenst in het kader van de strategische visie en van de reorganisatie van haar kernactiviteiten over te gaan tot de uitbesteding van de wacht voor het Kwartier "Cdt De Hemptinne" in Heverlee. Dit pilootproject heeft als doel de verdere roll-out voor te bereiden conform de specificiteit van deze dienstverlening.

De overheidsopdracht zal bestaan uit het permanent verzekeren van de wacht voor het Kwartier Cdt De Hemptinne te Heverlee door een beveiligingsfirma. De opdracht zal voor het grootste gedeelte bestaan uit het in plaats stellen van personeel en technische middelen (camera’s, detectiesystemen en een toegangscontrolesysteem) teneinde deze wachtdiensten te verzekeren.