17 mei 2024 20:12

Overheidsopdracht voor de verdere exploitatie van de site Justitia

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt akkoord met de verlenging van een overheidsopdracht inzake het beheer en onderhoud van de site ‘Justitia’ tot 31 december 2024, alsook met het plaatsen van een overheidsopdracht voor de verdere exploitatie van diezelfde site.

Dit moet Justitie toelaten om de site ‘Justitia’ ook na het proces aanslagen van 22 maart 2016 verder te gebruiken voor processen waarvoor bijzondere veiligheidsmaatregelen dienen te worden getroffen of die om capaciteits- of andere behoeften niet georganiseerd kunnen worden in de overige Brusselse gerechtsgebouwen.